Waken kan ruimte maken

Vanuit rust kan ruimte ontstaan

Ruimte voor ieders proces

Wat

LatenGaan bijstaan

Hoe

40 jaar ervaring rond sterfprocessen beschikbaar stellen aan belangstellenden

Doel

Ruimte ervaren voor alle facetten

Uitgangspunten

De vergankelijkheid van ons fysieke lichaam zoals wij dat met ons menselijk beperkt bewustzijn zien wordt door een ieder individueel beleefd.

Streven

Ieder heeft recht op zijn/haar eigen kijk en grens.
Dit biedt ruimte voor verschillen.

Dit streven geeft een grensoverstijgend saamhorigheidsgevoel.
Zo kunnen de verschillen die ons tot mens maken ver~reikende & rijke bijdrage leveren voor een ieder.