Waken kan ruimte maken

Vertrouwen waarborgen

ver trouw en

In 1980 heb ik de gelofte van geheimhouding afgelegd.

In de loop der jaren is mij veel toe vertrouwd.

Wanneer mij iets toevertrouwd wordt waarmee ik persoonlijk in conflict geraak bespreek ik dit met een eveneens aan geheimhouding gebondene.

Wanneer mij wettelijk strafbare feiten toevertrouwd worden en ik hiermee persoonlijk in conflict kom bespreek ik dit met een eveneens aan geheimhouding gebondene.

Dit is in 40 jaar slechts een maal voorgekomen.

wet AVG

Sinds 25 mei 2018 is in heel Europa de Algemene Wet Gegevensverwerking van kracht.

 1. Wat ziet de AVG als grootschalige verwerking van persoonsgegevens?
  Algemene informatie AVG
  [citaat] Voorbeeld van een niet-grootschalige verwerking
  De gezamenlijke Europese toezichthouders beschouwen verwerkingen van bijzondere persoonsgegevens door individuele artsen of advocaten (‘eenpitters’) niet als grootschalig.

  [einde citaat]
 2. Voor de facturering zijn naam, adres en woonplaats nodig. Ten behoeve van de belastingdienst geldt een bewaarplicht van 7 jaar.
 3. Eventuele aantekeningen tijdens telefonisch of life contact maak ik uitsluitend handmatig. Zo ontstaat geen digitaal dossier van persoonlijk toevertrouwde zaken. De aantekeningen worden uitsluitend op verzoek aan de klant zelf ter inzage geboden, worden op verzoek direct vernietigd en worden in ieder geval een half jaar na het laatste contact vernietigd.