Waken kan ruimte maken

Praktijkinformatie

Hoe werkt het?

Uiteenlopende mogelijkheden

Secuur maatwerk na persoonlijke vrijblijvende kennismaking.

Voorbeelden

zie individuele dienstverlening:

 • rond sterfbed 's nachts en/of overdag
 • individuele bijstand van naast~betrokkenen
 • ontwikkeling van en/of gedeeltelijk mede-invullen van een waakrooster
 • achterwacht functie

Modules in groepsverband

kennismaking, waak wegwijs en verdieping:

voor iedereen die een open kijk wil ontwikkelen op waar wij als mens allen mee te maken hebben of krijgen. Ook geschikt voor mensen die binnen kaders dienen, bijvoorbeeld

 • (aankomend) wakers
 • ervaren wakers
 • artsen en andere zorgverleners, al dan niet in opleiding
 • andere specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld een betrokken familie, vrienden en/of burengroep rond of na een sterfbed van een dierbare
 • prive- en/of professioneel betrokkenen RIBW en DJI

Open en besloten groepen mogelijk.

Uitgangspunten:

 • Een ieder heeft recht op ruimte rond afscheid van de bestaanswijze die wij als mensen fysieke werkelijkheid noemen.
 • Wanneer er geen fysiek afscheid mogelijk is, is ook ruimte te maken voor wezenlijk afscheid. Dit kan ook makkelijk achteraf. Mijn ervaring hiermee stel ik graag ter beschikking.
 • Daar waar mensen direct of na verloop van tijd moeite hebben met het LatenGaan van een dierbare kom ik graag bijstaan.

Dierbaren zijn zij met wie een unieke ver~binding beleefd wordt.
Ongeacht bloedband, ras, fysieke afstand of soort.

Soort [*]

Wederzijdse afhankelijkheid tussen dieren en mensen neemt vele vormen aan.
Bij veel dieren voelen we ons veilig wegens onze vrije onderlinge relatie. Onze band wordt niet gehinderd door menselijk (ver)oordelen.

Vanuit die veiligheid delen we als mens vaak vrijmoedig meer met het dier dan met een ander mens.

Daarnaast kan de relatie met dieren makkelijk een onvoorwaardelijk deel van onze zorg- en structuur behoefte bevredigen. Tezamen bevordert dat voor de mens verbinding, zowel met de eigen binnenwereld als met de buitenwereld.

Hoe nemen mensen afscheid van een dierbare viervoeter, gevleugelde of geschubde?

Wanneer we als mens bemerken dat een dierbare zich tegen het levenseinde vanuit natuurlijke beweging terugtrekt uit het contact kunnen we flink schrikken.
Voor de mens die het dier als anker ervaart is paniek en ontreddering op dat moment een reactie vanuit angst voor verlies. Echter vanuit het dier gezien kan menselijke paniek en geredder hier nu belemmerend werken bij het vervolgen van zijn eigen weg.
Natuurlijk geldt dit ook voor de relatie tussen mensen onderling.

[*] Wanneer ik mijn eigen machteloosheid onderken kan ik ruimte gunnen aan het vertrek van ieder ander.
Daarbij hoort voor mij erkenning van het wezenlijke verschil tussen ons.
Zo kan ik in dankbaarheid voor onze unieke ont~moeting zijn.