Waken kan ruimte maken

Praktijkinformatie individuele dienstverlening

Uiteenlopende mogelijkheden

Mijn rol als waakster vraagt flexibiliteit voorbij verbaal niveau.

Voor zover ik kan beweeg ik mee met wat zich voordoet en wat wenselijk lijkt. Dat kan per persoon, per situatie en per moment verschillen.

Vaak hoor ik achteraf dat ik rust bracht. Vanuit rust kan ruimte ontstaan.
Ruimte kan vele vormen aannemen.

Op uiteenlopende wijze streef ik naar ruimte voor ieders proces.
o.a. door
Erkenning
het natuurlijke proces van vermindering van fysieke, emotionele en overige behoeften (h)erkennen,
Afstemmen op balans
tussen behoeften en grenzen van zowel de stervende zelf als de betrokkenen;
bijstaan bij het inschatten van momenten van on/gewenst handelen,
Fysiek comfort bevorderen
betrokkenen aanleren van handigheden m.b.t. opfrissing, verschoning, mondzorg;
(hoe) hulp bieden bij eenvoudig van houding veranderen in bed of stoel,
Ontspanning
voor zowel betrokkenen als stervende.
Bijvoorbeeld d.m.v. metamorfosemassage, reflexologie;
aanwezigheid in rust zonder verbaal/fysiek contact,
Intentie
vrijheid rond meegeven van intentie aan gebaar of voorwerp,
Nazorg
zowel fysiek als emotioneel;
ook ter afronding op locatie / elders.

Vergezellen vraagt verfijnde afstemming.

Ook waar niet (meer) gesproken wordt is beoogde verfijning goed mogelijk.


Laten Gaan

Ontspanning op 't laatst:
Omdat voortdurende aanraking de laatste dag(en) belemmerend kan werken tijdens het in fases loskomen van het fysieke lichaam ben ik dan terughoudend met aanbieding van fysieke massagevormen.

Aan betrokkenen rond het sterfbed bied ik dan indien gewenst wel fysieke ontspanning. Dat kan letterlijk aan het sterfbed of in een andere ruimte.

"Fijn, geniet", sprak een stervende vrouw die weken daarvoor zelf van een massage genoot nu tegen haar zoon die zelf aan haar bed kennismaakte met voetreflexologie.
Twee dagen later sprak ze haar laatste verstaanbare woorden.

Zo kan het wederzijdse proces van loslaten verlichting vinden door ontspanning van en in de omgeving.

Ook, juist, eenvoudig in rust aanwezig zijn evenals met rust laten is voor een ieder regelmatig wenselijk.
Voorbehouden handelingen bied ik niet als aparte dienst aan.
Tijdens waaknachten kan ik in overleg een (beperkt) aantal voorbehouden handelingen uitvoeren. Uiteraard uitsluitend in opdracht van (huis)arts en met schriftelijk uitvoeringsverzoek.
De huisarts en/of het Gespecialiseerde Verpleegkundig Team Thuiszorg Technologie kan indien gewenst organisatorisch en praktisch ondersteund worden t.b.v. de uitvoer van voorbehouden handelingen.
Natuurlijk sta ik open voor overleg over hier niet genoemde wensen en mogelijkheden.

Ook verwijs ik graag door of voer ik verkennend overleg binnen en buiten mijn omvangrijke netwerk.