Modules

Waakwerkwijze modules

Als onderdeel van het geheel worden verschillende modules geboden;
Alle modules worden steeds op maat gemaakt, individueel of op een specifieke groep afgestemd;
Modules die aangeboden worden aan meer dan een persoon tegelijkertijd, worden met twee of meer personen aangeboden.

Binnen groepsmodules is geen plaats voor therapeutisch werk.

Doel

Met en van elkaar leren en het geheel van verschillende kanten belichten;
alle betrokkenen, ongeacht rol, voelen zich gehoord, gezien en gekend.

a. Kennismaking

1 dag of 1 dagdeel, afhankelijk van de doelgroep en groepsomvang.

Hoe is het om vanuit een niet~weten open te staan voor alle menselijke twijfels rond het einde van het leven zoals wij mensen dat beleven?

b. Wegwijs

Hoe respecteer ik mijn menselijke neiging me te verliezen in verklaringen en/of ontreddering? Hoe blijf ik in contact met mijzelf en tegelijkertijd met de situatie waarin ik zicht houd op mijn eigen en andermans schrik, machteloosheid en alle andere zaken die mij raken?

c. Verdieping

Wanneer ik geraakt ben en oprecht benieuwd durf te zijn naar zowel mijzelf als mijn omgeving, ontstaat ruimte. Vanuit die ruimte is verbinding mogelijk.